POLITICNE RAZMERE

V letu 2014 so nemška, nizozemska in danska vlada poslale Evropski komisiji uradno prošnjo za revizijo Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom (2005/1). Leta 2015 se je tej ministrski skupini pri pozivanju komisije k reviziji uredbe pridružila še Švedska. Revizija bi omogočala bolj učinkovito izvrševanje veljavnih določil s pomočjo preverjanja transportnega časa za specifično živalsko vrsto, in z uvajanjem strožjih ter bolj specifičnih zahtev glede kakovosti prevoza in nivoja izobrazbe voznikov ter oseb, ki rokujejo z živalmi.

Ta kampanja poziva vlade drugih članic Evropske unije, da podprejo prošnjo ministrske skupine za revizijo Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom. Preberite in pošljite pismo TUKAJ

RAZMERE V MALOPRODAJI

Vedno več je prodajalcev v maloprodaji, ki so izkoristili tržne priložnosti za spodbujanje sprememb (izboljšav) znotraj prehranske verige. Potrošniki lahko nagrajujejo ponudnike, ki uvajajo politiko izboljšanja dobrobiti živali, ki presega minimalne zahteve zakonodaje. Obstajajo pionirski sistemi, ki spodbujajo uporabo mesa, proizvedenega znotraj države ali regije, in s tem skrajšajo čas prevoza. Evropska zahteva po označevanju mesa s podatkom o državi porekla na splošno pomeni, da država, ki je navedena na etiketi, predstavlja kraj, kjer je bila žival kotena, rejena in zaklana.

Nekatere članice skupine Eurogroup for Animals imajo lastne certifikacijske sisteme, ki spodbujajo dobrobit živali. To so oznake Beter Leven na Nizozemskem, Tierschutz-kontrolliert in Für Mehr Tierschutz v Nemčiji, Anbefalet af Dyrene Beskyttelse na Danskem, her RSPCA Assured v Veliki Britaniji.

Help Eurogroup for Animals and its members across Europe to Stop The Trucks

— Eurogroup for Animals Team —

FOLLOW US

Investigation

Members participating in this campaign

RSPCADyrenes BeskyttelseVier PfotenGAIADieren Bescherming
AndaAnimal ActionAnimal Welfare FoundationDjurens RattThe Dondey SanctuaryDetuscher Tierschutz BundFondation Brigitte BardotOtwarte KlatkiL214LAVSEYTierschutzbund ZürichWelfarmWorld Horse WelfareCompassion in World FarmingSloboda ZvieratDzīvnieku DraugsAnimal InternationalAnimal Friends CroatiaLietuvosFAADAANIMALIA

Special thanks to Eyes on Animals for their help in our campaign.

If you want to learn more about Eurogroup for Animals and its members click here.

Back to Top