Co je zle?

Každoročne prekročí najmenej 1 miliarda kurčiat a hydiny a 37 miliónov žiých prasiat, oviec, kôz a hovädzieho dobytka hranicu EÚ do tretích krajín. Zvieratá prepravujú na dlhé vzdialenosti, často niekoľko tisíc kilometrov a kým dorazia do cieľovej destinácie, strávia na cestách naprieč Európou niekoľko dní.

Dlhé transporty vystavujú zvieratá obrovskému vyčerpaniu, dehydratácii, zraneniam a dokonca smrti, a zvyšujú riziko prepuknutia chorôb. Ušetrené nie sú ani staré a choré zvieratá a novorodené mláďatá: opotrebované zvieratá, často oslabené rokmi produkcie (mlieka, vajec atď.) v zajatí, s krehkými kosťami a zlomeninami; ešte neodstavené teliatka, nútené stáť celé hodiny a dni v preplnených nákladných vozidlách, hladné a bez odpočinku. Všetky podstupujú rovnako krutú skúšku.

Zákon jednoducho nefunguje a snaha o presadenie jeho dodržiavania je len veľmi malá. Vykonáva sa napr. len veľmi málo kontrol, pričom iba 1% týchto kontrol je realizovaných na cestách, počas transportu. Práve vtedy však dochádza k najčastejším a najzávažnejším porušeniam (zvieratá bez vody a krmiva, v nevetraných prehriatych vozidlách, bez dodržaných prestávok na odpočinok, zranené počas cesty…)

Zatiaľčo verejnosť obmedzenie dlhých tranportov živých zvierat silno podporuje a dlhodobo žiada, jej výzvy dosiaľ neboli vypočuté.

Transporty živých zvierat musia byť lepšie regulované
a nakoniec úplne zastavené.
Zastav dlhé transporty živých zvierat! Tvoj hlas zaváži.

POLITICKÉ POZADIE

Vlády Nemecka, Holandska a Dánska požiadali Európsku komisiu o revíziu EÚ legislatívy o preprave zvierat (Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy). Nasledovalo ich Švédsko s rovnakou požiadavkou.

Prepísaný zákon by nemal iba uľahčiť dodržiavanie, ale tiež aktualizovať súčasné pravidlá tak, aby odrážali najnovšie vedecké poznatky o zdraví a pohode zvierat - stanoviť limity vychádzajúce zo špecifických potrieb jednotlivých druhov zvierat, prísnejšie a konkrétnejšie požiadavky na kvalitu dopravy i zlepšenie v oblasti vzdelávania personálu a vodičov.

Naša kampaň vyzýva vlády ďalších členských krajín EÚ, aby podporili iniciatívu Nemecka, Dánska, Holandska a Švédska. Prečítaj si a pošli list TU.

OBCHODNÍCI A SPOTREBITELIA

Niektorí obchodníci sa chopili príležitosti zavádzať zmeny a zlepšenia priamo v obchodných reťazcoch, pretože veľkou mocou zlepšovať postavenie zvierat disponujú práve spotrebitelia. Jestvuje už mnoho systémov, ktoré podporujú nákup mäsa z lokálnych chovov, nové európske pravidlá umožňujú spotrebiteľovi uprednostniť mäso zo zvieraťa narodeného, odchovaného a usmrteného v rámci jedného členského štátu (t.j. bez dlhého transportu). Napr. údaj na mäse: „Krajina pôvodu: Slovensko“ garantuje, že mäso pochádza zo zvieraťa, ktoré nebolo prevážané, ani na výkrm či porážku, z inej krajiny. Viac informácií o krajine pôvodu nájdete TU.

Niektorí členovia Eurogroup for Animals majú vlastné systémy a značky na označenie profuktov s vysokým welfare zvierat. Patria sem napr. Beter Leven z Holandska, Tierschutz-kontrolliert a Fur Mehr Tierschutz z Nemecka, Anbefalet af Dyrene Beskyttelsee z Dánska, RSPCA Assured z Veľkej Británie.

Help Eurogroup for Animals and its members across Europe to Stop The Trucks

— Eurogroup for Animals Team —

FOLLOW US

Investigation

Members participating in this campaign

RSPCADyrenes BeskyttelseVier PfotenGAIADieren Bescherming
AndaAnimal ActionAnimal Welfare FoundationDjurens RattThe Dondey SanctuaryDetuscher Tierschutz BundFondation Brigitte BardotOtwarte KlatkiL214LAVSEYTierschutzbund ZürichWelfarmWorld Horse WelfareCompassion in World FarmingSloboda ZvieratDzīvnieku DraugsAnimal InternationalAnimal Friends CroatiaLietuvosFAADAANIMALIA

Special thanks to Eyes on Animals for their help in our campaign.

If you want to learn more about Eurogroup for Animals and its members click here.

Back to Top