Intro

Ik gadu aptuveni miljards putnu un 37 miljoni teļu, cūku, aitu, kazu un zirgu komerciālos nolūkos tiek pārvadāti visā Eiropā un uz trešajām valstīm. Dzīvnieki tiek vesti dienām ilgi tūkstošiem kilometru attālumā, līdz sasniedz galamērķi.

Tālajos pārvadājumos dzīvnieki cieš no pārmērīga noguruma, dehidratācijas, savainojumiem un bieži iet bojā. Netiek saudzēti ne vecie, ne vājie un pat ne jaundzimušie – zirgi, kuri nokalpojuši savu laiku, bezgalīgās dzemdībās novājinātas govis, dzīvnieki ar trausliem un lauztiem kauliem, teliņi, atšķirti no mātēm, stundām un dienām ilgi stāv saspiesti pārpildītās kravas kastēs, nebaroti, nedzirdīti un neatpūtināti: visi iziet vienu un to pašu ciešanu ceļu. Likumi nestrādā un neviens nepūlas tos ieviest dzīvē. Kontroļu skaits ir niecīgs un tikai mazāk nekā 1% no tām tiek veiktas tieši transportēšanas laikā uz ceļiem.

Lai gan sabiedrības atbalsts dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas ierobežošanai ir nepārprotams, aicinājumi izstrādāt jaunus normatīvus līdz šim nav sasnieguši dzirdīgas ausis.

Dzīvu dzīvnieku pārvadājumi ir jāregulē labāk un galu galā jāizbeidz pavisam!

Pievieno arī savu balsi! Apturēsim dzīvu dzīvnieku pārvadājumus!

POLITISKAIS IETVARS

Vācijas, Nīderlandes un Dānijas valdības ir pieprasījušas Eiropas Komisijai pārskatīt ES normatīvos aktus, kas regulē dzīvu dzīvnieku pārvadājumus (Padomes regula Nr.1/2005). Šim pieprasījumam ir pievienojusies arī Zviedrija.

Pārstrādātie normatīvi ne tikai veicinātu likumu piemērošanu, bet arī papildinātu esošo regulējumu atbilstoši jaunākajām zinātnes atziņām par dzīvnieku veselību un labturību. Tie noteiktu transportēšanas ilguma limitu atbilstoši konkrētu sugu vajadzībām, ieviestu stingrākas prasības transportlīdzekļiem, kā arī prasības autovadītāju un kopēju izglītībai.

Šī kampaņa aicina ES valstu valdības atbalstīt Dānijas, Vācijas, Nīderlandes un Zviedrijas iniciatīvu. Izlasi un nosūti vēstuli savai valdībai ŠEIT.

TIRDZNIECĪBAS IETVARS

Daži tirgotāji ir izmantojuši iespēju mainīt un uzlabot pārtikas ķēdi. Patērētājiem ir milzīga ietekme un tie var apbalvot tirgotājus, kas ievieš izmaiņas par labu dzīvniekiem. ES valstīs darbojas vairākas shēmas, kas veicina vietējas izcelsmes gaļas izplatīšanu, un tas kopā ar jaunajiem Eiropas noteikumiem, kuri dod patērētājiem iespēju atpazīt gaļu no dzīvniekiem, kuri dzimuši, audzēti un nokauti tajā pašā dalībvalstī, ļauj izdarīt pārdomātu izvēli. Piemēram, gaļas marķējums "Izcelsme: Latvija" garantē, ka gaļa nāk no dzīvniekiem, kas nav transportēti nobarošanai vai kaušanai no citas valsts. Vairāk par izcelsmes valsts marķēšanu var uzzināt ŠEIT.

Vairākas Eurogroup for Animals dalīborganizācijas ir ieviesušas savu marķējumu, kas apliecina dzīvnieku labturības ievērošanu pārtikas ražošanā. Šādi marķējumi ir Beter Leven Nīderlandē, Tierschutz-kontrolliert Vācijā, Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse Dānijā, RSPCA Assured Lielbritānijā, Für Mehr Tierschutz Vācijā.

Help Eurogroup for Animals and its members across Europe to Stop The Trucks

— Eurogroup for Animals Team —

FOLLOW US

Investigation

Members active on this campaign

RSPCADyrenes BeskyttelseVier PfotenGAIADieren Bescherming
AndaAnimal ActionAnimal Welfare FoundationDjurens RattThe Dondey SanctuaryDetuscher Tierschutz BundFondation Brigitte BardotOtwarte KlatkiL214LAVSEYTierschutzbund ZürichWelfarmWorld Horse WelfareCompassion in World FarmingSloboda ZvieratDzīvnieku DraugsAnimal InternationalAnimal Friends CroatiaLietuvosFAADAANIMALIA

Special thanks to Eyes on Animals for their help in our campaign.

If you want to learn more about Eurogroup for Animals and its members click here.

Back to Top