KAS YRA BLOGAI?

KIEKVIENAS METAIS MAŽIAUSIAI 1 MILIJARDAS GYVŲ PAUKŠČIŲ IR 37 MILIJONAI GYVŲ KARVIŲ, KIAULIŲ, AVIŲ, OŽKŲ IR ARKLIŲ YRA TRANPORTUOJAMI EUROPOS SĄJUNGOJE IR VEŽAMI Į TREČIĄSIAS ŠALIS

Hero-Pig-cutted2

Ūkinių gyvūnų transportavimas gali užtrukti kelias dienas. Šioje priverstinėje kelionėje gyvūnai dehidratuoja, išsenka, patiria sužalojimus, užsikrečia ligomis ir miršta. Nuo šito žiaurumo nėra apsaugoti nei seni, nei paliegę, nei ką tik gimę ūkiniai gyvūnai. Nusilpę ir nualinti gyvenimo fermose – visi be išimties yra priversti stovėti valandų valandas ir dienas sausakimšame gyvūnų vilkike be maisto ir poilsio. Visi be menkiausių išlygų yra pasmerkti nepakeliamai kančiai.

 Situacija yra dar blogesnė, jei ūkiniai gyvūnai yra transportuojami į trečiąsias šalis – jų kelionė tęsiasi šimtus valandų be menkiausios pertraukos, o pristatyti į vietą, jie susiduria su dar brutalesniu žiaurumu.

Gyvūnų teisių organizacijos „Eyes on Animals“ ir „TSB/AWF“ penkių metų tyrimai (2010-2015) atskleidė, kad 70 procentų iš visų patikrintų gyvūnų vilkikų prie Bulgarijos sienos, ties kuria baigiasi ir Europos Sąjungos ribos, pažeidė EU reglamentą, kuris turi būti taikomas pervežant ūkinius gyvūnus. Gyvūnų teisių gynėjai rado badaujančius gyvūnus, paliktus be vandens tiesioginiuose saulės spinduliuose visą parą, avis, stovinčias ant kelionės metu gimusių ir sutryptų jauniklių. Šios avys buvo uždarytos gyvūnų vilkikuose penkias dienas, kol jie galiausiai pajudėjo.

 Šias patikras reguliariai atliekantys gyvūnų gerovės gynėjai nuolatos užfiksuoja gyvūnų gerovės pažeidimus ir susiduria su šokiruojančia gyvūnų transportavimo realybe. Gyvūnai yra pervežami transporto priemonėse, kurios apskritai nėra pritaikytos gyviems gyvūnams transportuoti, nelydimi veterinaro, tad susirgę, sužeisti ir mirę gyvūnai randami tik tada, kai pasiekia kelionės tikslą.

Mes siekiame, kad transportuojama būtų mėsa, ne gyvūnai. Jeigu transportavimas neišvengiamas, kelionės trukmė žinduoliams turi būti ne ilgesnė nei 8 valandos, o paukščiams – ne ilgesnė nei 4 valandos.

TAVO BALSAS YRA SVARBUS
UŽKIRSK KELIĄ ILGAI TRUNKANČIAM GYVŪNŲ TRANSPORTAVIMUI

POLITINĖ SITUACIJA

2014 metais Vokietija, Nyderlandai ir Danija kreipėsi į Europos Komisiją reikalaudamos oficialiai peržiūrėti Europos Sąjungos reglamentą, reguliuojantį gyvūnų transportavimą (2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 „Dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas“). 2015 metais prie šių šalių prisijungusi Švedija dar kartą kreipėsi į Europos Komisiją prašydama peržiūrėti reglamentą. Šio dokumento peržiūrėjimas leistų suformuoti griežtesnius reikalavimus, kurie būtų parengti atsižvelgiant į konkrečių gyvūnų poreikius. Taip pat tai sudarytų galimybę įtraukti reikalavimus dėl kokybiškesnių transporto priemonių naudojimo bei užtikrinti, kad į pervežimo procesą įtraukti asmenys yra susipažinę su reikalavimais. Šia iniciatyva siekiama paraginti ir kitų EU Sąjungos šalių valdymo institucijas kreiptis į Europos Komisiją reikalaujant peržiūrėti šiuo metų galiojantį, bet pakankamos gyvūnų gerovės jų transportavimo metu neužtikrinantį dokumentą. Perskaityk ir išsiųsk laišką paspausdamas ČIA

ATSAKINGAS VARTOJIMAS

Vietiniai mažmeninės prekybos atstovai, kurie daro įtaką visai mitybos grandinei, gali prisidėti prie situacijos gerinimo. Vartotojai daug mieliau renkasi pirkti iš prekeivio, kuris remia gyvūnų gerovę ir vadovaujasi dokumentais, kurie užtikrina daugiau nei tik minimalius teisinius reikalavimus. Būtent todėl turėtų būti skatinama vartotojus rinktis mėsą tų gyvūnų, kurie nebuvo transportuoti. Tam gali būti naudojamos specialios, nacionaline atributika išsiskiriančios etiketės indikuojančios, kad mėsa yra vietinė, t. y., kad mėsa yra iš ūkinių gyvūnų, kurie gimė, buvo auginti ir paskersti konkrečios šalies ribose. Kai kurie „Eurogroup for Animals“ nariai turi savo specialias sertifikavimo sistemas, kurios padeda propaguoti gyvūnų gerovės idėją, pavyzdžiui „Geresnis gyvenimas“ Nyderlanduose, „Gyvūnų gerovės kontrolė“ Vokietijoje ir kitos panašaus pobūdžio sistemos Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

KAMPANIJOS EIGA

Šia kampanija jau pasiekėme, kad šešių ES šalių vyriausybės (Vokietija, Nyderlandai, Danija, Švedija, Austrija, Belgija) kreipėsi į Europos Komisiją dėl reglamento peržiūrėjimo. Išvardintos šalys nori, jog reglamente būtų įvardinta, kiek laiko gali būti transportuojama kiekviena gyvūnų rūšis, taip pat numatyti griežtesni ir aiškesni reikalavimai, kurie užtikrintų didesnę gyvūnų gerovę. Su Jūsų pagalba mes galime pasiekti, kad ir kitos ES šalys paremtų teisinį dokumento peržiūrėjimą. 700 000 ES gyventojų jau pasirašė peticiją, bet mums reikia daugiau balsų įgyvendinti šią akciją. Nusiųsk laišką Lietuvos Žemės ūkio ministrui dabar paspausdamas ČIA

Help Eurogroup for Animals and its members across Europe to Stop The Trucks

— Eurogroup for Animals Team —

FOLLOW US

Investigation

Members participating in this campaign

RSPCADyrenes BeskyttelseVier PfotenGAIADieren Bescherming
AndaAnimal ActionAnimal Welfare FoundationDjurens RattThe Dondey SanctuaryDetuscher Tierschutz BundFondation Brigitte BardotOtwarte KlatkiL214LAVSEYTierschutzbund ZürichWelfarmWorld Horse WelfareCompassion in World FarmingSloboda ZvieratDzīvnieku DraugsAnimal InternationalAnimal Friends CroatiaLietuvosFAADAANIMALIA

Special thanks to Eyes on Animals for their help in our campaign.

If you want to learn more about Eurogroup for Animals and its members click here.

Back to Top