SISSEJUHATUS

Igal aastal transporditakse Euroopa liidu piires ja sealt kolmandatesse riikidesse vähemalt 1 miljard kodulindu ja 37 miljonit elusveist, siga, kitse ja hobust.

Nende teekond võib kesta mitmeid loomade jaoks kurnavaid päevi, neil tekivad dehütratsioon, vigastused, haigused, mis vahel lõppevad surmaga. Isegi vanu, nõrku ja vastsündinud loomi ei säästeta: loomad on aastatepikkusest vangistuses aretamisest kurnatud ja nõrgad, nende luud on haprad ja katki. Noored võõrutamata vasikad on sunnitud seisma toidu ja puhkuseta tunde ja päevi puupüsti täis veokites. Nende kõigi osaks saab sama katsumus.

Olukord on veelgi hullem, kui loomi transporditakse EL-ist välja, kus reisid kestavad sadu tunde järjest ilma ühegi peatuseta ning mille lõppedes ootab loomi julm kohtlemine.

5-aastane Eyes on Animals ja TSB/AWF poolt läbi viidud uuringust (2010-2015) selgus, et Bulgaaria riigipiiril, mis on kurikuulsaks EL-ist lahkumisteeks, 70% kontrollitud veokitest rikkusid EL transpordiseadust. Uurijate meeskonnad leidsid nälgivaid loomi, kes olid jäetud 24 tunniks otsese päikesevalguse kätte pargitud veokisse ilma joogiveeta, lambaid, kes ootasid 5 päeva, kuni nende teekond jätkus ja seisid surnuks tallatud lammaste laipadel.

Nad leiavad süsteemselt kannatavaid loomi, keda transporditakse elusalt vanade laevadega, mis pole loomade transportimiseks kavandatud. Pardal ei ole veterinaarametnikke ning sellepärast leitakse haiged, vigastatud ja surnud loomad alles mitme päeva pärast sihtriiki jõudes. Mitte vaid korra või kaks, vaid pidevalt olid meeskonnad nende šokeerivate tõsiasjade tunnistajateks.

Me kutsume üles asendama elusloomade transport liha transpordiga. Elusloomade transport tuleb piirata imetajate puhul 8 tunnile ja kodulindude puhul 4 tunnile.

LASE OMA HÄÄLEL LUGEDA.
LÕPETAME ELUSLOOMADE PIKAMAA TRANSPORDI.
Tegutse

POLIITILINE MAASTIK

Saksamaa, Hollandi ja Taani valitsused on palunud Euroopa Komisjonil üle vaadata EL loomade transporti reguleerivad seadused (Nõukogu määrus (EK) Nr 1/2005). Rootsi on nende eeskuju järginud ja soovib samuti näha seaduse muutmist.

Uuendatud seadus ei aitaks ainult kaasa seaduse täitmisele, vaid viiks praegused reeglid vastavusse viimaste teadustöödega loomade tervisest ja heaolust. See võimaldaks seada liigipõhised piirangud reisidele, kehtestada karmimad ja täpsemad nõudmised transpordi kvaliteedile ning pakkuda paremat koolitust sõitjatele ja saatjatele.

See kampaania kutsub teiste EL riikide valitsusi üles toetama Saksamaa, Taani, Rootsi ja Hollandi algatust. Vaata kirja ja saada see SIIN

KAUPMEESTE MAASTIK

Mõned kaupmehed on haaranud võimalusest algatada muudatusi ja parandada toiduahela toimimist. Tarbijate käes on võim tunnustada kaupmehi, kes algatavad loomade heaolu nimel muudatusi. Kohalikku päritolu liha tarbimise edendamiseks on mitmeid meetmeid, mis koos uute Euroopa reeglitega annavad tarbijatele võimaluse valida liha, mis on sündinud, kasvatatud ja tapetud samas liikmesriigis ning annavad kodanikule võimaluse teha informeeritud valikuid. Näiteks märgistus ‘päritolumaa: Eesti’ lihal tagab, et liha on pärit loomalt, keda ei ole nuumamiseks või tapmiseks teisest riigist siia transporditud. Loe päritolumaa kohta lähemalt SIIT.

Mõnedel Loomade Eurogrupi (European Eurogroup for Animals) liikmetel on oma märgistused, mis reklaamivad loomade heaolu. Nende märkide hulka kuuluvad Beter Leven Hollandis, Tierschutz-kontrolliert Saksamaal, Anbefalet af Dyrene Beskyttelse af Dyrenes Beskyttelse Taanis, RSPCA Assured Suurbritannias, Für Mehr Tierschutz Saksamaal.

KAMPAANIA KULG

Selle kampaania tulemusena on kuus EL valitsust (Saksamaa, Holland, Taani, Rootsi, Austria, Belgia) kutsunud Euroopa Komisjoni üles üle vaatama Euroopa transpordiseadust. Nad tahavad näha liigipõhiseid reisiaegu ning uute karmimate ja täpsemate loomade heaolu transpordi ajal puudutavate nõuete tutvustamist. Sinu abiga loodame selle kampaaniaga tagada, et ka teised EL valitsused toetaksid seda seadusemuudatust. 700000 EL kodanikku on juba selle kampaaniaga liitunud, aga me vajame rohkem abi, et need veokid peatada. Palun saada kiri oma ministrile SIIN

Help Eurogroup for Animals and its members across Europe to Stop The Trucks

— Eurogroup for Animals Team —

FOLLOW US

Investigation

Members active on this campaign

RSPCADyrenes BeskyttelseVier PfotenGAIADieren Bescherming
AndaAnimal ActionAnimal Welfare FoundationDjurens RattThe Dondey SanctuaryDetuscher Tierschutz BundFondation Brigitte BardotOtwarte KlatkiL214LAVSEYTierschutzbund ZürichWelfarmWorld Horse WelfareCompassion in World FarmingSloboda ZvieratDzīvnieku DraugsAnimal InternationalAnimal Friends CroatiaLietuvosFAADAANIMALIA

Special thanks to Eyes on Animals for their help in our campaign.

If you want to learn more about Eurogroup for Animals and its members click here.

Back to Top