Co je špatně?

.KAŽDÝM ROKEM 1 MILIARDA DRŮBEŽE A 37 MILIÓNŮ KUSŮ DOBYTKA, PRASAT, OVCÍ, KOZ A KOŇOVITÝCH JSOU TRANSPORTOVÁNY NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI PO EU A DO TŘETÍCH ZEMÍ.

Hero-Pig-cutted2 Jejich cesty trvají i několik dní a vystavují zvířata vyčerpání, dehydrataci, zraněním a dokonce smrti. Nejsou ušetřena ani stará, ani slabá nebo čerstvě narozená zvířata. Jsou to opotřebovaná zvířata, zesláblá roky a měsíci své produkce v omezujících věznících podmínkách, s křehkými a zlomenými kostmi. Malá telata, neodstavená od mléka (nenavyklá pít vodu), jsou nucená stát hodiny a dny v přeplněných kamiónech, žíznivá, nenakrmená, bez odpočinku. Všechna podstupují stejnou krutou zkoušku.

Tato situace se ještě zhoršuje, když jsou zvířata transportována do zemí mimo EU, kde následná přeprava trvá další stovky hodin bez přestávky a zvířata jsou vystavena brutálnímu zacházení po příjezdu.

Pětiletá investigace (2010-2015) organizací Eyes on Animals a TSB/AWF, odhaluje, že 70 % kamiónů kontrolovaných na hranicích s Bulharskem, což je nejfrekventovanější místo výjezdů z EU, porušovalo Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Jejich týmy nalezly hynoucí zvířata bez vody v kamiónu parkujícím na přímém slunci 24 hodin; ovce čekající 5 dní na pokračování v cestě a stojící na uhynulých jehňatech, která byla ušlapána.

Pravidelně také nacházely nesmírně trpící zvířata při plavbách na starých plavidlech, která nebyla upravena pro přepravu hospodářských zvířat. Bez veterináře na palubě lze po mnoha dnech plavby do místa určení nalézt jen nemocná, zraněná a mrtvá zvířata. Ne jednou, ani dvakrát, ale zcela běžně byly jejich týmy konfrontovány s touto krutou realitou.

Žádáme o přepravu pouze masa namísto přepravy živých hospodářských zvířat. Nezbytná přeprava těchto zvířat musí být omezena na 8 hodin pro savce a 4 hodiny pro drůbež.

NA VAŠEM HLASE ZÁLEŽÍ.ZASTAVME DLOUHÉ TRANSPORTY S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY.

POLITICKÁ SITUACE

V roce 2014 zaslaly tři vlády – Německo, Nizozemí a Dánsko oficiální žádost Evropské komisi, aby připravila revizi Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. V roce 2015 se k této žádosti přidalo také Švédsko. Revize by umožnila, aby současná ustanovení nařízení byla více vynutitelná díky druhové specifikaci délek přepravy a zavedením přísnějších a přesnějších požadavků na kvalitu transportů stejně jako na vzdělávání řidičů a doprovázejících osob..

Tato kampaň žádá vlády všech členských zemí, aby podpořily ministerskou žádost o revizi tohoto nařízení rady. Přečtěte si a pošlete dopis ZDE>

ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBITELSTVÍ

Stále více obchodníků využívá další příležitosti trhu s cílem podnítit změnu (a zlepšení) v nabídce živočišných potravin. Spotřebitelé mají velkou sílu, jak odměnit obchodníky, kteří zavádějí systémy pro lepší welfare zvířat a tím rozšiřují minimální požadavky stanovené legislativou. V souvislosti s přepravou již existují první způsoby značení, které propagují národní nebo regionální produkci masa a měly by být dále podporovány. Obecně již nyní, v rámci pravidel značení původu masa v EU, může zákazník zjistit, ve které zemi bylo zvíře narozeno, vykrmeno a poraženo a upřednostnit maso ze své země.

Někteří členové Eurogroup for Animals mají své vlastní způsoby značení – certifikáty, které propagují welfare zvířat. Tato značení jsou v Nizozemí, Tierschutz-kontrolliert v Německu, Anbefalet af Dyrene Beskyttelse v Dánsku, RSPCA Assured ve Velké Británii, Für Mehr Tierschutz v Německu.

VÝVOJ KAMPANĚ

Výsledkem této kampaně je již žádost šesti EU vlád (Německo, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, Rakousko, Belgie) k Evropské komisi, aby revidovala Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Rády by viděly zavedení přesných časových limitů na přepravu podle druhu zvířat a přísných, konkrétních požadavků pro welfare zvířat během přepravy. S vaší pomocí získá kampaň podporu dalších vlád zemí EU. Přes 700 000 občanů EU již naši žádost svým jménem podpořilo. Potřebujeme stále Vaší pomoc, abychom STOPNULI KAMIÓNY co nejdřív. Prosíme, pošlete dopis vašemu ministrovi zemědělství ZDE.

Help Eurogroup for Animals and its members across Europe to Stop The Trucks

— Eurogroup for Animals Team —

FOLLOW US

Investigation

Members participating in this campaign

RSPCADyrenes BeskyttelseVier PfotenGAIADieren Bescherming
AndaAnimal ActionAnimal Welfare FoundationDjurens RattThe Dondey SanctuaryDetuscher Tierschutz BundFondation Brigitte BardotOtwarte KlatkiL214LAVSEYTierschutzbund ZürichWelfarmWorld Horse WelfareCompassion in World FarmingSloboda ZvieratDzīvnieku DraugsAnimal InternationalAnimal Friends CroatiaLietuvosFAADA
ANIMALIA

Special thanks to Eyes on Animals for their help in our campaign.

If you want to learn more about Eurogroup for Animals and its members click here.

Back to Top